หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ประชาสัมพันธ์ขอให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตรวจสอบรายละเอียดตามบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
โดย : admin
อ่าน : 73
พฤหัสบดี ที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564
พิมพ์ 

องค์การบริหารส่วนตำบลสระ ได้ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสระ ตรวจสอบรายละเอียดตามแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดังต่อไปนี้  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระ
หมู่ที่ 1     หมู่ที่ 2     หมู่ที่ 3     หมู่ที่ 4     หมู่ที่ 5     หมู่ที่ 6     หมู่ที่ 7     หมู่ที่ 8     หมู่ที่ 9     หมู่ที่ 10     หมู่ที่ 11     หมู่ที่ 12     หมู่ที่ 13