ชื่อ - นามสกุล :นายสังคม สืบแสน
ตำแหน่ง :นายก อบต.สระ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :1 ม.10 ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
Telephone :0843697549
Email :-
กลุ่ม / แผนก : คณะผู้บริหารท้องถิ่น
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้บริหารองค์กร