[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนตำบลสระ : อบต.สระ :ยินดีต้อนรับ...
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก

► วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

► รายงานผลการปฏิบัติงาน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานการประชุมสภา

อำนาจหน้าที่ของ อบต.

การมอบอำนาจของ นายก 

มาตรฐานการให้บริการ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการบริหารงานบุคคล

การบริหารและพัฒนาบุคคล

► การจัดการความรู้ KM

การป้องกันการทุจริต

งานตรวจสอบภายใน

E-Service

Download

แหล่งท่องเที่ยวภายในตำบล

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

การประเมินความพึงพอใจ

ติดต่อเรา

รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์
รับแจ้งการทุจริต
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลสระ
การศึกษาดูงาน ณ อบต.สระ
อาเซียน
ประกาศเผยแพร่ราคากลางตามแนวป.ป.ช.

Social network
 Facebook อบต.สระ

 Line อบต.สระ
สายด่วนผู้บริหาร อบต.สระ
นายก อบต. = 0931398224

(นายสังคม  สืบแสน)

รองนายก อบต. = 0857110677

(นายเนติพงษ์ ฟ้าแลบ)

รองนายก อบต. = 0916662240

(นายเรไร  ไชยลังกา)

เลขาฯ นายก อบต. = 0861803736

(นางมัลลิกา   สืบแสน)

ปลัด อบต. = 0931385560

(จ่าสิบเอกธงชัย  มูลศรี)

สติถิผู้เข้าชมเว็บไวต์

  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
6/ก.ย./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ( 15 / )
    รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16/ก.ค./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อกำหนดการเข้าพื้นที่ตำบลสระ ( 34 / )
    ประกาศตำบลสระ เรื่องข้อกำหนดการเข้าพื้นที่ตำบลสระ หากมาจากจังหวัดหรือพื้นที่ จำนวน 37 จังหวัด ให้แจ้งผู้นำชุมชน / อสม. / เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ภูมิลำเนาก่อน 3-5 วัน และ scan QR code พะเยาชนะ และ #ต้องกักตัว 14 วัน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20/พ.ค./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นในการจัดเก็บภาษี ( 61 / )
    องค์การบริหารส่วนตำบลสระ ขอประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสระ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20/พ.ค./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ขอให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตรวจสอบรายละเอียดตามบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ( 55 / )
    องค์การบริหารส่วนตำบลสระ ได้ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสระ ตรวจสอบรายละเอียดตามแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21/เม.ย./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ให้บริการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ( 68 / )
    องค์การบริหารส่วนตำบลสระ ปศุสัตว์อำเภอเชียงม่วน อาสาปศุสัตว์ตำบลสระ จะให้บริการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลสระ เชิญชวนพี่น้องนำหมาและแมว มารับบริการฉีดวัคซีนได้ตามจุดบริการฟรี
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
2/มี.ค./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การติดตั้งเครื่องวัดปริมาณฝุ่นในอากาศ DustBoy ( 113 / )
    การติดตั้งเครื่องวัดปริมาณฝุ่นในอากาศ DustBoy
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18/ม.ค./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้สูงอายุ ( 124 / )
    ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15/ต.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวนผู้มีหน้าที่ชำระภาษีทุกท่านยื่นแบบชำระภาษีตามกำหนดระยะเวลา ( 177 / )
    องค์การบริหารส่วนตำบลสระ ขอเชิญชวนผู้มีหน้าที่ชำระภาษีทุกท่านยื่นแบบชำระภาษีตามกำหนดระยะเวลา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8/ต.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การขื้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 ( 179 / )
    การขื้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16/ก.ย./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ( 163 / )
    การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/6 ->
<< 1 2 3 4 5 6 >>