[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนตำบลสระ : อบต.สระ :ยินดีต้อนรับ...
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก

► วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

► รายงานผลการปฏิบัติงาน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานการประชุมสภา

อำนาจหน้าที่ของ อบต.

การมอบอำนาจของ นายก 

มาตรฐานการให้บริการ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการบริหารงานบุคคล

การบริหารและพัฒนาบุคคล

► การจัดการความรู้ KM

การป้องกันการทุจริต

งานตรวจสอบภายใน

E-Service

Download

แหล่งท่องเที่ยวภายในตำบล

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

การประเมินความพึงพอใจ

ติดต่อเรา

รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์
รับแจ้งการทุจริต
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลสระ
การศึกษาดูงาน ณ อบต.สระ
อาเซียน
ประกาศเผยแพร่ราคากลางตามแนวป.ป.ช.

Social network
 Facebook อบต.สระ

 Line อบต.สระ
สายด่วนผู้บริหาร อบต.สระ
นายก อบต. = 0931398224

(นายสังคม  สืบแสน)

รองนายก อบต. = 0857110677

(นายเนติพงษ์ ฟ้าแลบ)

รองนายก อบต. = 0916662240

(นายเรไร  ไชยลังกา)

เลขาฯ นายก อบต. = 0861803736

(นางมัลลิกา   สืบแสน)

ปลัด อบต. = 0931385560

(จ่าสิบเอกธงชัย  มูลศรี)

สติถิผู้เข้าชมเว็บไวต์

  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
21/พ.ย./2561 : ข่าวจัดซื้อ /จัดจ้าง/สอบราคา
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านท่าฟ้าใหม่-บ้านหลาย ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 543 / )
    องค์การบริหารส่วนตำบลสระ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านท่าฟ้าใหม่-บ้านหลาย ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14/พ.ย./2561 : ข่าวสารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
new-111222 ( 163 / )
    งานโครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ ประจำปี 2562
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7/พ.ย./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงตำบลสระ ประจำปี 2562 ( 399 / )
    องค์การบริหารส่วนตำบลสระจัดงานประเพณีลอยกระทงตำบลสระ ประจำปี 2562 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสระ เวลา 18.00 น.
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19/ต.ค./2561 : ข่าวสารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
รายงานผลการดำเนินโครงการสร้างสรรค์สื่อนวัตกรรมจากผู้รู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ( 207 / )
    รายงานผลการดำเนินโครงการสร้างสรรค์สื่อนวัตกรรมจากผู้รู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18/ต.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระ เรื่อง การประกาศใช้แผนการจัดพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ( 422 / )
    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระ เรื่อง การประกาศใช้แผนการจัดพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
18/ต.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระ เรื่อง การประกาศใช้แผนการจัดพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 ( 366 / )
    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระ เรื่อง การประกาศใช้แผนการจัดพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 3 ครั้ง.
18/ต.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ "เชิญชวนพี่น้องชาวตำบลสระร่วมทำบุญตานสลากกภัตวัดท่าฟ้าใต้ หมู่ที่ 11 ต.สระ ( 402 / )
    วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. เชิญชวนนักท่องเที่ยว พี่น้องประชาชน ทั้งในพื้นที่ตำบลสระ และนอกเขตตำบลสระ เข้าร่วมทำบุญตานข้าวสลาก วัดท่าฟ้าใต้ (โบราณสถานวัดท่าฟ้าใต้ หมู่ที่ 11 ตำบลสระ อำเภอเขียงม่วน จังหวัดพะเยา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13/มิ.ย./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ "กำหนดการยืนชำระภาษีของอบต.สระ" ( 376 / )
    ประชาสัมพันธ์ "กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลสระ"
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12/ก.พ./2561 : ข่าวจัดซื้อ /จัดจ้าง/สอบราคา
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดคอนกรีตทุ่งขาม-ทุ่งแพะ หมู่ที่ 1 ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ( 603 / )
    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดคอนกรีตทุ่งขาม-ทุ่งแพะ หมู่ที่ 1 ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18/ม.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ "การขึ้นทะเบียนขอรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ" ( 470 / )
    ประชาสัมพันธ์ "การขึ้นทะเบียนขอรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ"
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/14 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>