[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนตำบลสระ : อบต.สระ :ยินดีต้อนรับ...
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก

► วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

► รายงานผลการปฏิบัติงาน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานการประชุมสภา

อำนาจหน้าที่ของ อบต.

การมอบอำนาจของ นายก 

มาตรฐานการให้บริการ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการบริหารงานบุคคล

การบริหารและพัฒนาบุคคล

► การจัดการความรู้ KM

การป้องกันการทุจริต

งานตรวจสอบภายใน

E-Service

Download

แหล่งท่องเที่ยวภายในตำบล

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

การประเมินความพึงพอใจ

ติดต่อเรา

รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์
รับแจ้งการทุจริต
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลสระ
การศึกษาดูงาน ณ อบต.สระ
อาเซียน
ประกาศเผยแพร่ราคากลางตามแนวป.ป.ช.

Social network
 Facebook อบต.สระ

 Line อบต.สระ
สายด่วนผู้บริหาร อบต.สระ
นายก อบต. = 0931398224

(นายสังคม  สืบแสน)

รองนายก อบต. = 0857110677

(นายเนติพงษ์ ฟ้าแลบ)

รองนายก อบต. = 0916662240

(นายเรไร  ไชยลังกา)

เลขาฯ นายก อบต. = 0861803736

(นางมัลลิกา   สืบแสน)

ปลัด อบต. = 0931385560

(จ่าสิบเอกธงชัย  มูลศรี)

สติถิผู้เข้าชมเว็บไวต์

  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
10/เม.ย./2563 : ข่าวจัดซื้อ /จัดจ้าง/สอบราคา
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบริเวณบ่อเหมืองเชียงม่วน ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 189 / )
    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบริเวณบ่อเหมืองเชียงม่วน ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18/มี.ค./2563 : ข่าวจัดซื้อ /จัดจ้าง/สอบราคา
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางหินคลุก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ. ๖๖-๐๑๔ สายบ้านสระเหนือ หมู่ ๓ - บ้านท่าฟ้าใต้ ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 181 / )
    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางหินคลุก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ. ๖๖-๐๑๔ สายบ้านสระเหนือ หมู่ ๓ - บ้านท่าฟ้าใต้ ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17/มี.ค./2563 : ข่าวจัดซื้อ /จัดจ้าง/สอบราคา
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตึกป่าเศร้า ม.8 ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 197 / )
    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตึกป่าเศร้า ม.8 ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18/พ.ย./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ "พระราชบัญญัติภาษีที่ดินละสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ( 264 / )
     ประชาสัมพันธ์ "พระราชบัญญัติภาษีที่ดินละสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18/มิ.ย./2562 : ข่าวจัดซื้อ /จัดจ้าง/สอบราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารนิทรรศการเหมืองแร่บ้านสระ บ้านเหล่าพัฒนา หมู่ 10 ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 294 / )
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารนิทรรศการเหมืองแร่บ้านสระ บ้านเหล่าพัฒนา หมู่ 10 ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18/มิ.ย./2562 : ข่าวจัดซื้อ /จัดจ้าง/สอบราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านท่าฟ้าใหม่-บ้านหล่าย ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 281 / )
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านท่าฟ้าใหม่-บ้านหล่าย ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
6/มิ.ย./2562 : ข่าวจัดซื้อ /จัดจ้าง/สอบราคา
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารนิทรรศการเหมืองแร่บ้านสระ บ้านเหล่าพัฒนา หมู่ 10 ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 265 / )
    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารนิทรรศการเหมืองแร่บ้านสระ บ้านเหล่าพัฒนา หมู่ 10 ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24/พ.ค./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ :กำหนดการยื่นแบบชำระภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลสระ ( 315 / )
    ประชาสัมพันธ์ "กำหนดการยื่นแบบชำระภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลสระ"
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24/พ.ค./2562 : ข่าวจัดซื้อ /จัดจ้าง/สอบราคา
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านท่าฟ้าใหม่-บ้านหล่าย ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 306 / )
    องค์การบริหารส่วนตำบลสระ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านท่าฟ้าใหม่-บ้านหล่าย รหัสทางหลวงท้องถิ่น พ.ย.ถ. 66-008 สายทางป่าช้าบ้านท่าฟ้าเหนือ รหัสทางหลวงท้องถิ่น พ.ย.ถ.66-012 บ้านท่าฟ้าเหนือ หมู่ที่
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21/ธ.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ "กำหนดการยื่นแบบชำระภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลสระ" ( 400 / )
    ประชาสัมพันธ์ "กำหนดการยื่นแบบชำระภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลสระ"
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/14 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>