[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนตำบลสระ : อบต.สระ :ยินดีต้อนรับ...
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก

► วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

► รายงานผลการปฏิบัติงาน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานการประชุมสภา

อำนาจหน้าที่ของ อบต.

การมอบอำนาจของ นายก 

มาตรฐานการให้บริการ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการบริหารงานบุคคล

การบริหารและพัฒนาบุคคล

► การจัดการความรู้ KM

การป้องกันการทุจริต

งานตรวจสอบภายใน

E-Service

Download

แหล่งท่องเที่ยวภายในตำบล

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

การประเมินความพึงพอใจ

ติดต่อเรา

รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์
รับแจ้งการทุจริต
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลสระ
การศึกษาดูงาน ณ อบต.สระ
อาเซียน
ประกาศเผยแพร่ราคากลางตามแนวป.ป.ช.

Social network
 Facebook อบต.สระ

 Line อบต.สระ
สายด่วนผู้บริหาร อบต.สระ
นายก อบต. = 0931398224

(นายสังคม  สืบแสน)

รองนายก อบต. = 0857110677

(นายเนติพงษ์ ฟ้าแลบ)

รองนายก อบต. = 0916662240

(นายเรไร  ไชยลังกา)

เลขาฯ นายก อบต. = 0861803736

(นางมัลลิกา   สืบแสน)

ปลัด อบต. = 0931385560

(จ่าสิบเอกธงชัย  มูลศรี)

สติถิผู้เข้าชมเว็บไวต์

  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
10/ส.ค./2563 : ข่าวจัดซื้อ /จัดจ้าง/สอบราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ห้วยสระ หมู่ที่ 10 บ้านเหล่าพัฒนา ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 161 / )
    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ห้วยสระ หมู่ที่ 10 บ้านเหล่าพัฒนา ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10/ส.ค./2563 : ข่าวจัดซื้อ /จัดจ้าง/สอบราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการฝายน้ำล้น ห้วยทรายขาว หมู่ที่ 8 บ้านราษฎร์พัฒนา ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 157 / )
    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการฝายน้ำล้น ห้วยทรายขาว หมู่ที่ 8 บ้านราษฎร์พัฒนา ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10/ส.ค./2563 : ข่าวจัดซื้อ /จัดจ้าง/สอบราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ห้วยไร่ หมู่ที่ 10 บ้านเหล่าพัฒนา ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 172 / )
    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ห้วยไร่ หมู่ที่ 10 บ้านเหล่าพัฒนา ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10/ส.ค./2563 : ข่าวจัดซื้อ /จัดจ้าง/สอบราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ห้วยโปร่งเกลือ หมู่ที่ 2 บ้านท่าฟ้าใต้ ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 158 / )
    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ห้วยโปร่งเกลือ หมู่ที่ 2 บ้านท่าฟ้าใต้ ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10/ส.ค./2563 : ข่าวจัดซื้อ /จัดจ้าง/สอบราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ห้วยหงษ์ หมู่ที่ 6 บ้านท่าฟ้าหล่าย ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 162 / )
    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ห้วยหงษ์ หมู่ที่ 6 บ้านท่าฟ้าหล่าย ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10/ส.ค./2563 : ข่าวจัดซื้อ /จัดจ้าง/สอบราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ห้วยไร่ หมู่ที่ 1 บ้านท่าฟ้าเหนือ ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 157 / )
    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ห้วยไร่ หมู่ที่ 1 บ้านท่าฟ้าเหนือ ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14/ก.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ "เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540" ( 178 / )
    บทความเรื่อง "ท่าน" ก็โดนเหมือนกัน บทความเรื่อง แจ้งผิดแจ้งใหม่ได้ บทความเรื่อง บ้านผมไม่ตรงตามแบบ บทความเรื่อง คนเดียวกันหรือเปล่า บทความเรื่อง ขอไปสู้คดีต่อ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14/ก.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ "เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540" ( 167 / )
    บทความ 1. "ฉันรื้อแล้ว แต่เธอไม่รื้อ" 2. "งดเบี้ยปรับได้ไหม" 3. "แพ้คะแนน" 4. "ลูกหนี้ที่รัก" 5. "หาว่าหนูตีแล้วหนีไป"
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15/มิ.ย./2563 : ข่าวจัดซื้อ /จัดจ้าง/สอบราคา
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาเเหล่งท่องเที่ยวบริเวณบ่อเหมืองเชียงม่วน ตำบลสระ ประกอบด้วย ปลูกหญ้าลานบ่อเหมือง ลงหินคลุกถนน ลาดจอดรถ ก่อสร้างห้องน้ำ ก่อสร้างอาคารชมวิว และลานออกกำลังกาย อบต.สระ ( 200 / )
    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาเเหล่งท่องเที่ยวบริเวณบ่อเหมืองเชียงม่วน ตำบลสระ ประกอบด้วย ปลูกหญ้าลานบ่อเหมือง ลงหินคลุกถนน ลาดจอดรถ ก่อสร้างห้องน้ำ ก่อสร้างอาคารชมวิว และลานออกกำลังกาย องค์การ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28/เม.ย./2563 : ข่าวจัดซื้อ /จัดจ้าง/สอบราคา
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ 2 บ้านท่าฟ้าใต้ ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 181 / )
    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ 2 บ้านท่าฟ้าใต้ ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/14 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>