[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนตำบลสระ : อบต.สระ :ยินดีต้อนรับ...
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก

► วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

► รายงานผลการปฏิบัติงาน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานการประชุมสภา

อำนาจหน้าที่ของ อบต.

การมอบอำนาจของ นายก 

มาตรฐานการให้บริการ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการบริหารงานบุคคล

การบริหารและพัฒนาบุคคล

► การจัดการความรู้ KM

การป้องกันการทุจริต

งานตรวจสอบภายใน

E-Service

Download

แหล่งท่องเที่ยวภายในตำบล

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

การประเมินความพึงพอใจ

ติดต่อเรา

รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์
รับแจ้งการทุจริต
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลสระ
การศึกษาดูงาน ณ อบต.สระ
อาเซียน
ประกาศเผยแพร่ราคากลางตามแนวป.ป.ช.

Social network
 Facebook อบต.สระ

 Line อบต.สระ
สายด่วนผู้บริหาร อบต.สระ
นายก อบต. = 0931398224

(นายสังคม  สืบแสน)

รองนายก อบต. = 0857110677

(นายเนติพงษ์ ฟ้าแลบ)

รองนายก อบต. = 0916662240

(นายเรไร  ไชยลังกา)

เลขาฯ นายก อบต. = 0861803736

(นางมัลลิกา   สืบแสน)

ปลัด อบต. = 0931385560

(จ่าสิบเอกธงชัย  มูลศรี)

สติถิผู้เข้าชมเว็บไวต์

  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
18/ม.ค./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้สูงอายุ ( 124 / )
    ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15/ต.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวนผู้มีหน้าที่ชำระภาษีทุกท่านยื่นแบบชำระภาษีตามกำหนดระยะเวลา ( 177 / )
    องค์การบริหารส่วนตำบลสระ ขอเชิญชวนผู้มีหน้าที่ชำระภาษีทุกท่านยื่นแบบชำระภาษีตามกำหนดระยะเวลา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8/ต.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การขื้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 ( 179 / )
    การขื้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16/ก.ย./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ( 163 / )
    การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15/ก.ย./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ( 155 / )
    ให้ผู้สูงอายุที่มีรายชื่อและที่ย้ายภูมิลำเนามาอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสระที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ มายื่นความจำนงการขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ณ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลสระ ภายในวันที่ 30 กันยายน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11/ก.ย./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 ( 154 / )
    การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2563
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
3/ก.ย./2563 : ข่าวจัดซื้อ /จัดจ้าง/สอบราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางหินคลุก โดยลงวัสดุหินคลุก สายทางบ้านสระ-บ้านทุ่งมอก องค์การบริหารส่วนตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 169 / )
    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางหินคลุก โดยลงวัสดุหินคลุก สายทางบ้านสระ-บ้านทุ่งมอก องค์การบริหารส่วนตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
1/ก.ย./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี ( 171 / )
    ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่องการสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี ศพละ 3,000 บาท บังคับใช้ 20 พฤษภาคม 2563 (ไม่มีผลย้อนหลัง กรณีเสียชีวิตก่อนวันที่ 20 พฤษภาคม 2563)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28/ส.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ "กำหนดการยื่นแบบชำระภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลสระ" ( 209 / )
    ประชาสัมพันธ์ "กำหนดการยื่นแบบชำระภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลสระ"
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10/ส.ค./2563 : ข่าวจัดซื้อ /จัดจ้าง/สอบราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแม่น้ำยมสายเก่า หมู่ที่ 11 บ้านท่าฟ้าสีทอง ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 174 / )
    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแม่น้ำยมสายเก่า หมู่ที่ 11 บ้านท่าฟ้าสีทอง ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/14 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>