[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนตำบลสระ : อบต.สระ :ยินดีต้อนรับ...
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก

► วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

► รายงานผลการปฏิบัติงาน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานการประชุมสภา

อำนาจหน้าที่ของ อบต.

การมอบอำนาจของ นายก 

มาตรฐานการให้บริการ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการบริหารงานบุคคล

การบริหารและพัฒนาบุคคล

► การจัดการความรู้ KM

การป้องกันการทุจริต

งานตรวจสอบภายใน

E-Service

Download

แหล่งท่องเที่ยวภายในตำบล

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

การประเมินความพึงพอใจ

ติดต่อเรา

รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์
รับแจ้งการทุจริต
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลสระ
การศึกษาดูงาน ณ อบต.สระ
อาเซียน
ประกาศเผยแพร่ราคากลางตามแนวป.ป.ช.

Social network
 Facebook อบต.สระ

 Line อบต.สระ
สายด่วนผู้บริหาร อบต.สระ
นายก อบต. = 0931398224

(นายสังคม  สืบแสน)

รองนายก อบต. = 0857110677

(นายเนติพงษ์ ฟ้าแลบ)

รองนายก อบต. = 0916662240

(นายเรไร  ไชยลังกา)

เลขาฯ นายก อบต. = 0861803736

(นางมัลลิกา   สืบแสน)

ปลัด อบต. = 0931385560

(จ่าสิบเอกธงชัย  มูลศรี)

สติถิผู้เข้าชมเว็บไวต์


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ( 10/มิ.ย./2563 )
    วันที่ 18 มีนาคม 2563 #วันท้องถิ่นไทย อบต.สระ ร่วมกับ ผู้นำชุมชน ทำกิจกรรมเก็บเศษขยะสองข้างทางตั้งแต่หมวดการทางเชียงม่วนถึงเหมืองบ้านสระ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย #ขยะทิ้งให้ถูกที่ แยกขายสร้างรายได้ ทิ้งไม่ถูกที่บ่งบอกถึงนิสัยคนทิ้ง
กิจกรรมป้องกันโรคโควิต-19 ( 10/มิ.ย./2563 )
    วันที่ 17 มีนาคม 2563 จัดทำโครงการให้ความรู้ในการป้องกันโรคโควิด-19 และสอนการทำหน้ากากอนามัยเพื่อใช้และขยายผลสู่คนในชุมชน
กิจกรรมจิตอาสา ( 10/มิ.ย./2563 )
    วันที่ 11 มีนาคม 2563 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปี 2563 ณ สะพานแม่น้ำยม บ้านท่าฟ้าเหนือ
โครงการประชาคม ( 10/มิ.ย./2563 )
    วันที่ 2 มีนาคม 2563 อบต.สระ ร่วมกับ คณะกรรมการบริหารงานตำบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.) จัดเวทีประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการเสนอแผนพัฒนาหมู่บ้าน ณ หมู่ 11 บ้านฟ้าสีทอง และส่วนราชการต่างๆได้แจ้งข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบด้วย
โครงการประชาคม ( 10/มิ.ย./2563 )
    วันที่ 2 มีนาคม 2563 อบต.สระ ร่วมกับ คณะกรรมการบริหารงานตำบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.) จัดเวทีประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการเสนอแผนพัฒนาหมู่บ้าน ณ หมู่ 2 บ้านท่าฟ้าใต้ และส่วนราชการต่างๆได้แจ้งข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบด้วย
โครงการประชาคม ( 10/มิ.ย./2563 )
    วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 อบต.สระ ร่วมกับ คณะกรรมการบริหารงานตำบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.) จัดเวทีประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการเสนอแผนพัฒนาหมู่บ้าน ณ หมู่ 13 บ้านห้วยก้างปลาและส่วนราชการต่างๆได้แจ้งข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบด้วย
โครงการประชาคม ( 10/มิ.ย./2563 )
    วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 อบต.สระ ร่วมกับ คณะกรรมการบริหารงานตำบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.) จัดเวทีประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการเสนอแผนพัฒนาหมู่บ้าน ณ หมู่ 10 บ้านเหล่าพัฒนา และส่วนราชการต่างๆได้แจ้งข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบด้วย
โครงการประชาคม ( 10/มิ.ย./2563 )
    วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 อบต.สระ ร่วมกับ คณะกรรมการบริหารงานตำบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.) จัดเวทีประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการเสนอแผนพัฒนาหมู่บ้าน ณ หมู่ 12 บ้านสระกลาง และส่วนราชการต่างๆได้แจ้งข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบด้วย
โครงการประชาคม ( 10/มิ.ย./2563 )
    วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 อบต.สระ ร่วมกับ คณะกรรมการบริหารงานตำบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.) จัดเวทีประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการเสนอแผนพัฒนาหมู่บ้าน ณ หมู่ 9 บ้านนาบัว และส่วนราชการต่างๆได้แจ้งข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบด้วย
โครงการประชาคม ( 10/มิ.ย./2563 )
    วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 อบต.สระ ร่วมกับ คณะกรรมการบริหารงานตำบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.) จัดเวทีประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการเสนอแผนพัฒนาหมู่บ้าน ณ หมู่ 8 บ้านราษฎร์พัฒนา และส่วนราชการต่างๆได้แจ้งข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบด้วย
กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/15 -> [จำนวน 150 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>