[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนตำบลสระ : อบต.สระ :ยินดีต้อนรับ...
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก

► วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

► รายงานผลการปฏิบัติงาน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานการประชุมสภา

อำนาจหน้าที่ของ อบต.

การมอบอำนาจของ นายก 

มาตรฐานการให้บริการ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการบริหารงานบุคคล

การบริหารและพัฒนาบุคคล

► การจัดการความรู้ KM

การป้องกันการทุจริต

งานตรวจสอบภายใน

E-Service

Download

แหล่งท่องเที่ยวภายในตำบล

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

การประเมินความพึงพอใจ

ติดต่อเรา

รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์
รับแจ้งการทุจริต
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลสระ
การศึกษาดูงาน ณ อบต.สระ
อาเซียน
ประกาศเผยแพร่ราคากลางตามแนวป.ป.ช.

Social network
 Facebook อบต.สระ

 Line อบต.สระ
สายด่วนผู้บริหาร อบต.สระ
นายก อบต. = 0931398224

(นายสังคม  สืบแสน)

รองนายก อบต. = 0857110677

(นายเนติพงษ์ ฟ้าแลบ)

รองนายก อบต. = 0916662240

(นายเรไร  ไชยลังกา)

เลขาฯ นายก อบต. = 0861803736

(นางมัลลิกา   สืบแสน)

ปลัด อบต. = 0931385560

(จ่าสิบเอกธงชัย  มูลศรี)

สติถิผู้เข้าชมเว็บไวต์


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ( 10/มิ.ย./2563 )
    วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 นายก อบต.สระ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย (วาตภัย) ในเขตพื้นที่
กิจกรรมบ้านนี้มีรัก คนตำบลสระน่าฮัก ปลูกผักกินเอง ( 10/มิ.ย./2563 )
    วันที่ 8 พ.ค.2563 นายธวัช จรัสวรภัทร นายอำเภอเชียงม่วน เป็นประธานเปิดกิจกรรม “บ้านนี้มีรัก คนตำบลสระน่าฮัก ปลูกผักกินเอง” โดยสำนักงานพัฒนาชุมชน อ.เชียงม่วน ร่วมกับ อบต.สระ มีผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต.สระ กลุ่มพัฒนาสตรี อ.เชียงม่วน อาสาสมัครพัฒนาชุมชน อสม.และพนักงาน อบต.สระ เข้าร่วมกิจกรรม
กิจกรรมมอบหน้ากากผ้า ( 10/มิ.ย./2563 )
    เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 จ.ส.อ.ธงชัย มูลศรี ปลัด อบต.สระ ได้รับมอบหมายจากนายก อบต.สระ เป็นผู้มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่ได้รับมอบจากบริษัท BANPU เพื่อมอบให้แก่ประชาชนรอบพื้นที่บ่อเหมือง
กิจกรรมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ( 10/มิ.ย./2563 )
    มอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้อาสาสมัครปศุสัตว์ฉีดให้แก่สุนัขและแมวในชุมชน
กิจกรรมปล่อยผู้กักตัว ( 10/มิ.ย./2563 )
    ปล่อยผู้กักตัวครบ 14 วัน ร่วมกับเครือข่ายเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. ผู้ใหญ่บ้านในชุมชน พร้อมให้คำแนะนำด้านเอกสารในการรับรองการกักตัวและการเดินทางไปทำงาน พร้อมทั้งชี้แจงการไม่พ่นหมอกควันให้ อสม.ได้รับทราบ เราจะเน้นมาตรการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ของยุง
กิจกรรมเก็บเศษขยะข้างทางหลวงแผ่นดิน ( 10/มิ.ย./2563 )
    เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสระ จัดกิจกรรมเก็บเศษขยะข้างทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1251 ป้ายท่องเที่ยว -อบต.สระ แก้ไขนิสัยทิ้งขยะให้ถูกที่ รู้จักแยกขยะเอาไปขาย
กิจกรรมคัดกรองก่อนเข้าสำนักงาน ( 10/มิ.ย./2563 )
    ตรวจคัดกรองก่อนเข้าสำนักงาน โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมมอบหน้ากากผ้า ( 10/มิ.ย./2563 )
    นายก อบต.สระ และ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำหน้ากากผ้ามอบให้แก่ผู้ใหญ่บ้านเพื่อนำไปมอบให้แก่ประชาชนใช้ในการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโควิด-19 #อย่าลืมกินร้อน ช้อนตัวเอง อยู่ห่างๆกัน ล้างมือบ่อยๆ #อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ
โครงการหน่วยงานน่ามอง ( 10/มิ.ย./2563 )
    เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสระ โดยพนักงาน พนักงานจ้าง ร่วมทำความสะอาดบริเวณสำนักงาน 
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบล ( 10/มิ.ย./2563 )
    ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบล เป็นอีกภารกิจที่ช่วยในการอำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม แก้ไขปัญหาความขัดแย้งในชุมชน โดยต้องอาศัยความร่วมมือของคณะกรรมการศูนย์ฯและคู่กรณีภายใต้มาตรฐานการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน เป็นกระบวนการยุติธรรมทางเลือกสำหรับคนที่พร้อมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น #ความขัดแย้งแก้ไขได้ถ้าร่วมใจกันหาทางออกร่วมกัน
กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/15 -> [จำนวน 150 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>