[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนตำบลสระ : อบต.สระ :ยินดีต้อนรับ...
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก

► วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

► รายงานผลการปฏิบัติงาน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานการประชุมสภา

อำนาจหน้าที่ของ อบต.

การมอบอำนาจของ นายก 

มาตรฐานการให้บริการ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการบริหารงานบุคคล

การบริหารและพัฒนาบุคคล

► การจัดการความรู้ KM

การป้องกันการทุจริต

งานตรวจสอบภายใน

E-Service

Download

แหล่งท่องเที่ยวภายในตำบล

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

การประเมินความพึงพอใจ

ติดต่อเรา

รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์
รับแจ้งการทุจริต
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลสระ
การศึกษาดูงาน ณ อบต.สระ
อาเซียน
ประกาศเผยแพร่ราคากลางตามแนวป.ป.ช.

Social network
 Facebook อบต.สระ

 Line อบต.สระ
สายด่วนผู้บริหาร อบต.สระ
นายก อบต. = 0931398224

(นายสังคม  สืบแสน)

รองนายก อบต. = 0857110677

(นายเนติพงษ์ ฟ้าแลบ)

รองนายก อบต. = 0916662240

(นายเรไร  ไชยลังกา)

เลขาฯ นายก อบต. = 0861803736

(นางมัลลิกา   สืบแสน)

ปลัด อบต. = 0931385560

(จ่าสิบเอกธงชัย  มูลศรี)

สติถิผู้เข้าชมเว็บไวต์


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
แหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยา ( 25/ส.ค./2563 )
    แหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยา สร้างโดย สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 1 กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ บ่อเหมืองบ้านสระ
กิจกรรมค่านิยม 12 ประการ ( 25/มิ.ย./2563 )
    เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 2563 เวลา 10.00 น. อบต.สระ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลสระ จัดกิจกรรมค่านิยม 12 ประการและกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ วัดท่าฟ้าใต้
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ( 11/มิ.ย./2563 )
    เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 อบต.แม่ตีบ อ.งาว จ.ลำปาง ศึกษาดูงานการขอใช้พื้นที่เหมืองแร่ที่หมดสัญญาสัมปทานเพื่อพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น
มอบหน้ากากผ้า ( 11/มิ.ย./2563 )
    วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 นายก อบต.สระ มอบหมายรองปลัด อบต.สระ และผอ.กองสวัสดิการสังคม มอบหน้ากากผ้าที่ได้รับจากบริษัทสหพัฒนพิบูล เพื่อมอบต่อให้ผู้พิการในชุมชน โดยได้มอบผ่านผู้ใหญ่บ้าน #โบราณสถานวิหารวัดท่าฟ้าใต้
มอบหน้ากากผ้า ( 11/มิ.ย./2563 )
    วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 นายก อบต.สระ มอบหมายรองปลัด อบต.สระ หัวหน้าสำนักปลัด ผอ.กองสวัสดิการสังคมและเจ้าหน้าที่ มอบหน้ากากผ้าที่ได้รับจากบริษัทสหพัฒนพิบูล เพื่อมอบต่อให้ผู้พิการในชุมชน โดยได้มอบผ่านผู้ใหญ่บ้าน #ตลาดชายเพ็ช
ประชุมรร่วมกับ รพ.สต.สระ และ อสม. ( 11/มิ.ย./2563 )
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประชุมเรื่อง แอพพลิเคชันไทยชนะ ร่วมกับ รพ.สต.สระ และ อสม.
เยี่ยมเยียนประชาชน ( 11/มิ.ย./2563 )
    เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายอำเภอเชียงม่วน พร้อมด้วย สาธารณสุขอำเภอเชียงม่วน กำนันตำบลสระ นายก อบต.สระ ประธานสภา อบต.สระ ผอ.รพ.สต.บ้านท่าฟ้าใต้ ปลัดอำเภอ และ อสม. ร่วมเยี่ยมสอบถามข้อมูลผู้ป่วยติดเตียงและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในการดำรงชีพ โดยให้ความข่วยเหลือเบื้องต้นและประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
ติดตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายตึกป่าเศร้า ( 11/มิ.ย./2563 )
    กองช่างและ สมาชิก อบต.สระ โซนบ้านสระ ร่วมติดตามให้โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางตึกป่าเศร้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์ต่อประชาชน
มาตรการป้องกันการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( 10/มิ.ย./2563 )
    เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ออกให้คำแนะนำสถานประกอบการเพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กิจกรรมตู้ปันสุข อบต.สระ ( 10/มิ.ย./2563 )
    ตู้ปันสุข อบต.สระ แบ่งปันให้ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อสร้างสรรค์สังคมเอื้ออาทร ช่วยกันเติม หยิบไปใช้ตามความจำเป็น เผื่อโอกาสให้คนอื่นได้มาเอาด้วยนะ
กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/15 -> [จำนวน 150 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>