[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนตำบลสระ : อบต.สระ :ยินดีต้อนรับ...
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก

► วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

► รายงานผลการปฏิบัติงาน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานการประชุมสภา

อำนาจหน้าที่ของ อบต.

การมอบอำนาจของ นายก 

มาตรฐานการให้บริการ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการบริหารงานบุคคล

การบริหารและพัฒนาบุคคล

► การจัดการความรู้ KM

การป้องกันการทุจริต

งานตรวจสอบภายใน

E-Service

Download

แหล่งท่องเที่ยวภายในตำบล

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

การประเมินความพึงพอใจ

ติดต่อเรา

รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์
รับแจ้งการทุจริต
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลสระ
การศึกษาดูงาน ณ อบต.สระ
อาเซียน
ประกาศเผยแพร่ราคากลางตามแนวป.ป.ช.

Social network
 Facebook อบต.สระ

 Line อบต.สระ
สายด่วนผู้บริหาร อบต.สระ
นายก อบต. = 0931398224

(นายสังคม  สืบแสน)

รองนายก อบต. = 0857110677

(นายเนติพงษ์ ฟ้าแลบ)

รองนายก อบต. = 0916662240

(นายเรไร  ไชยลังกา)

เลขาฯ นายก อบต. = 0861803736

(นางมัลลิกา   สืบแสน)

ปลัด อบต. = 0931385560

(จ่าสิบเอกธงชัย  มูลศรี)

สติถิผู้เข้าชมเว็บไวต์


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
สอนท่ากายบริหารรำไม้พลอง กิจกรรมโรงเรียนสุขใจวัยเก๋า ( 25/ม.ค./2564 )
    วันที่ 15 ตุลาคม 2563 รพ.สต.บ้านท่าฟ้าใต้และชมรมอสม.ร่วมกับกลุ่มงานแพทย์​แผน​ไทย​ รพ.เชียงม่วน สอนท่ากายบริหารรำไม้พลอง
การจัดการเรียนภาษาอังกฤษ โรงเรยนสุขใจวัยเก๋า ( 28/ก.ย./2563 )
    เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนสุขใจวัยเก๋า อบต.สระ ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา โรงเรียนสุขใจวัยเก๋า(ผู้สูงอายุุ) จัดการเรียนภาษาอังกฤษ วันละ 3 คำ จากอาจารย์พอญน์ เทพเสาร์ ข้าราชการครูบำนาญ
รับชมได้ที่ลิ้งนี้ >>
https://youtu.be/43aB7qYsJt4
ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ( 24/ก.ย./2563 )
    เมื่อวันที่ 22 - 23 กันายน 2563 เวลา 09.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระ ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อสำรวจปัญหาสุขภาพและความต้องการของผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อจะได้นำมาจัดทำแผนการดูแลในระยะยาวต่อไป
สุขใจวัยเก๋า เข้าวัดฟังธรรม นั่งสมาธิ ณ วัดท่าฟ้าใต้ ( 18/ก.ย./2563 )
    เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 08.00 น. นักเรียนโรงเรียนสุขใจวัยเก๋าเข้าวัด ฟังธรรม นั่งสมาธิ ณ วัดท่าฟ้าใต้และได้ปรึกษา เรื่องการฝึกอบรมอาชีพและการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุโดยพระวีรยุทธคุณากโรและผอ.กองสวัสดิการสังคม/ผอ.กองการศึกษาฯพนักงาน อบต.สระ
รับชมได้ที่ลิ้งนี้ >>
https://www.youtube.com/watch?v=IwBiAr4_9-0&feature=youtu.be
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ( 17/ก.ย./2563 )
         วันนี้ เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลสระ ได้จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน แก่คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง เพื่อให้ตระหนักรู้ถึงการสร้างจิตสำนึก ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมค่านิยม ด้วยการมีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน
ประชุมพนักงานข้าราชการ ( 16/ก.ย./2563 )
    วันนี้ เวลา 13.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลสระ ได้ประชุมพนักงานข้าราชการ เกี่ยวกับการส่งเสริมค่านิยมเรื่องความซื่อสัตย์ เพื่อเป็นการพัฒนาจิตใจและเพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัด สามารถนำหลักคุณธรรม จริยธรรมไปพัฒนาคุณภาพชีวิตในประจำวัน และประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างเหมาะสม 
มอบเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง กรณีตกหล่น ( 16/ก.ย./2563 )
    วันนี้ เวลา 10.00 น. นายณัฐวุฒิ ยามเย็น รองปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสระ นางสาวศรัญญ่า ศรีวิราช ผู้อำนวยการ กองสวัสดิการสังคม อบต.สระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา นำเงินเยี่ยวยามอบให่กลุ่มเปราะบาง กรณีตกหล่น รายละ ๓,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๐ ราย
รับชมได้ที่ลิ้งค์นี้ >>
https://youtu.be/LWXIh_qRBgI
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ( 16/ก.ย./2563 )
         วันนี้ เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลสระ ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อรับฟังความคิดเห็นและปัญหาในการดำเนินกิจกรรมในปีงบประมาณ 2563 และหารือแนวทางการดำเนินกิจกรรมโครงการในปีงบประมาณ 2564

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม ( 16/ก.ย./2563 )
         เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลสระ จัดกิจกรรมโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม ณ บ้านท่าฟ้าสีทอง หมู่ที่ 11 ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 
อบรมให้ความรู้และการฝึกทักษะการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง ( 11/ก.ย./2563 )
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลสระ ร่วมกิจกรรมการอบรมให้ความรู้และการฝึกทักษะการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง ของคณะกรรมการหมู่บ้านและอาสาสมัครสาธารณสุขสังกัดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล บ้านท่าฟ้าใต้
กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/15 -> [จำนวน 150 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>