[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนตำบลสระ : อบต.สระ :ยินดีต้อนรับ...
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก

► วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

► รายงานผลการปฏิบัติงาน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานการประชุมสภา

อำนาจหน้าที่ของ อบต.

การมอบอำนาจของ นายก 

มาตรฐานการให้บริการ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการบริหารงานบุคคล

การบริหารและพัฒนาบุคคล

► การจัดการความรู้ KM

การป้องกันการทุจริต

งานตรวจสอบภายใน

E-Service

Download

แหล่งท่องเที่ยวภายในตำบล

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

การประเมินความพึงพอใจ

ติดต่อเรา

รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์
รับแจ้งการทุจริต
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลสระ
การศึกษาดูงาน ณ อบต.สระ
อาเซียน
ประกาศเผยแพร่ราคากลางตามแนวป.ป.ช.

Social network
 Facebook อบต.สระ

 Line อบต.สระ
สายด่วนผู้บริหาร อบต.สระ
นายก อบต. = 0931398224

(นายสังคม  สืบแสน)

รองนายก อบต. = 0857110677

(นายเนติพงษ์ ฟ้าแลบ)

รองนายก อบต. = 0916662240

(นายเรไร  ไชยลังกา)

เลขาฯ นายก อบต. = 0861803736

(นางมัลลิกา   สืบแสน)

ปลัด อบต. = 0931385560

(จ่าสิบเอกธงชัย  มูลศรี)

สติถิผู้เข้าชมเว็บไวต์


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
ประชุมสภา อบต.สระ สมัยสามัญ สมัยที่4/2563 ( 26/ม.ค./2564 )
    เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ประชุมสภา อบต.สระ สมัยสามัญ สมัยที่4/2563 โดยส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านร่วมประชุมพร้อมทั้งชี้เแจงข้อมูลข่าวสารภายในตำบล
ต้อนรับคณะศึกษาและสำรวจเส้นทางท่องเที่ยว ( 26/ม.ค./2564 )
    วันที่ 28 ธันวาคม 2563 ต้อนรับคณะศึกษาและสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงพื้นที่ 5 เชียงน้อย (เชียงราย เชียงแสน เชียงของ เชียงคำและเชียงม่วน) นำโดย นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ
จัดซื้อเครื่องเล่นออกกำลังกาย ( 26/ม.ค./2564 )
    
วันที่ 15 ธันวาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสระ ได้ดำเนินการจัดซื้อเครื่องเล่นออกกำลังกายเพิ่มจำนวน 18 ชิ้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ซึ่งตอนนี้ได้ผ่านกระบวนการการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนได้ร่วมกันออกกำลังกาย ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ์บ่อเหมืองเชียงม่วน
แนะนำข้อมูลอาคารบรรพชีวิน แหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยา กิจกรรมโรงเรียนสุขใจวัยเก๋า ( 26/ม.ค./2564 )
    เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 อบต.สระ ร่วมกับ กศน.อำเภอเชียงม่วน จัดกิจกรรมนำผู้สูงอายุโรงเรียนสุขใจวัยเก๋าและผู้สูงอายุโซนบ้านสระมาพบปะกัน และแนะนำข้อมูลอาคารบรรพชีวิน แหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยา เล่นเครื่องออกกำลังกาย ชมบรรยากาศสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ และกิจกรรมความรู้ ระบายสี สร้างความสุขให้คนสูงวัย
ประชุมพนักงาน ( 26/ม.ค./2564 )
    วันที่ 25 พ.ย. 2563 เวลา 13.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลสระ ได้จัดประชุมพนักงาน ลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระ ครั้งที่ 11/2563 เพื่อแจ้งข้อราชการให้รับทราบและแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาในการทำงาน เพื่อหาทางแก้ไขและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น และสร้างคุณธรรม ความโปร่งใสในการทำงาน
จัดทำบันทึกความตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานโรงเรียนสุขใจวัยเก๋า ( 26/ม.ค./2564 )
    เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 อบต.สระ จัดทำบันทึกความตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานโรงเรียนสุขใจวัยเก๋า ร่วมกับวัดท่าฟ้าใต้ สถานีตำรวจภูธรเชียงม่วน กศน.อ.เชียงม่วน โรงพยาบาลเชียงม่วนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าฟ้าใต้
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ให้บริการเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ( 26/ม.ค./2564 )
    เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ให้บริการเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ภายใต้ความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นและ รพ.สต.ในพื้นที่
ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ( 25/ม.ค./2564 )
    เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ได้ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ( 25/ม.ค./2564 )
    เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน ได้จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อให้อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นในสังกัดได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ และจะได้ปฏิบัติหน้าที่ตามบันทึกข้อตกลง โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระ , รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระ,ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม , ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม , Care Manager ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในพื้นที่ตำบลสระ ร่วมเป็นพยานในการลงนามในครั้งนี้
วันปิยะมหาราช ( 25/ม.ค./2564 )
    วันที่ 23 ตุลาคม 2563 ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/15 -> [จำนวน 150 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>