[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนตำบลสระ : อบต.สระ :ยินดีต้อนรับ...
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก

► วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

► รายงานผลการปฏิบัติงาน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานการประชุมสภา

อำนาจหน้าที่ของ อบต.

การมอบอำนาจของ นายก 

มาตรฐานการให้บริการ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการบริหารงานบุคคล

การบริหารและพัฒนาบุคคล

► การจัดการความรู้ KM

การป้องกันการทุจริต

งานตรวจสอบภายใน

E-Service

Download

แหล่งท่องเที่ยวภายในตำบล

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

การประเมินความพึงพอใจ

ติดต่อเรา

รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์
รับแจ้งการทุจริต
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลสระ
การศึกษาดูงาน ณ อบต.สระ
อาเซียน
ประกาศเผยแพร่ราคากลางตามแนวป.ป.ช.

Social network
 Facebook อบต.สระ

 Line อบต.สระ
สายด่วนผู้บริหาร อบต.สระ
นายก อบต. = 0931398224

(นายสังคม  สืบแสน)

รองนายก อบต. = 0857110677

(นายเนติพงษ์ ฟ้าแลบ)

รองนายก อบต. = 0916662240

(นายเรไร  ไชยลังกา)

เลขาฯ นายก อบต. = 0861803736

(นางมัลลิกา   สืบแสน)

ปลัด อบต. = 0931385560

(จ่าสิบเอกธงชัย  มูลศรี)

สติถิผู้เข้าชมเว็บไวต์


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
จัดประชุมเพื่อฟื้นฟูองค์ความรู้ในการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ( 23/เม.ย./2564 )
    วันที่ 21 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสระ จัดประชุมเพื่อฟื้นฟูองค์ความรู้ในการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์และจัดทำแผนการรณรงค์ให้วัคซีนพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้กับอาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน เพื่อเตรียมความพร้อมในการรณรงค์ให้วัคซีนพิษสุนัขบ้าในสัตว์ โดยมีคุณธีรชัย ชัยธรรม ปศุสัตว์อำเภอเชียงม่วน เป็นวิทยากร
แก้ไขปัญหาเหตุรำคาญน้ำเสียให้กับประชาชน ( 7/เม.ย./2564 )
    วันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ได้ทำการแก้ไขปัญหาเหตุรำคาญน้ำเสียให้กับประชาชน โดยใช้เครื่องจักรกลและรถบรรทุกน้ำ เพื่อทำการปรับเกลี่ยพื้นที่ดังกล่าวและทำการฉีดล้างสิ่งปฏิกูลให้ออกจากรางระบายน้ำ
ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเหตุรำคาญ กรณีน้ำเสีย ( 7/เม.ย./2564 )
    
วันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 น. ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสระ เข้าตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเหตุรำคาญ กรณีน้ำเสีย ส่งกลิ่นรบกวนผู้อาศัยใกล้เคียง พื้นที่บ้านสระใต้ และได้วางแผนแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน อย่างเป็นธรรม ถูกต้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
การนิเทศงานการสอน ( 7/เม.ย./2564 )
    เมื่อวันพุธ 17 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. คณะครูและเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าฟ้าใหม่ รับการนิเทศงานการสอนจาก นางกิ่งกาญ  ยืนยัง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยแนะนำเรื่องเอกสารงานบริหารงานต่าง ๆ รวมถึงมาตรฐานแห่งชาติทั้ง 3 ด้านให้กับคณะครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าฟ้าใหม่ ต.สระ อ.เขียงม่วนจ.พะเยา
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ( 7/เม.ย./2564 )
    เมื่อวันที่ 15 มี.ค.64 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลสระ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อขอความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2/2565
การประเมินพื้นที่ต้นแบบกองทุนสุขภาพชุมชน ระดับเขต ( 7/เม.ย./2564 )
    
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 น. กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลสระ รับการประเมินพื้นที่ต้นแบบกองทุนสุขภาพชุมชน ระดับเขต
การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ร่วมกับ เจ้าหน้าที่และคณะ อสม. จาก รพ.สต.ตำบลสระ ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงาน
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 ( 2/มี.ค./2564 )
    ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีผู้นำหมู่บ้านและส่วนราชการในพื้นที่เข้าร่วมประชุม
โครงการเวทีประชาคมตำบลสระ ( 2/มี.ค./2564 )
    วันที่ 15-23 กุมภาพันธ์ 2564 อบต.สระ จัดทำโครงการเวทีประชาคมตำบลสระ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการเสนอจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน และส่วนราชการต่างๆทั้งใน อบต. และอำเภอเชียงม่วน สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอ กศน.อำเภอ สนง.เกษตรอำเภอ และ รพ.สต.ในเขตพื้นที่ ได้ชี้แจงข้อมูข่าวสารการดำเนินงานให้ประชาชนได้รับทราบ
โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคหลอดเลือดสมองกลับเป็นซ้ำ ( 17/ก.พ./2564 )
    เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายสังคม สืบแสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระ ประธานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสระ เป็นประธานเปิดโครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคหลอดเลือดสมองกลับเป็นซ้ำ ซึ่งดำเนินกิจกรรมโดย โรงพยาบาลเชียงม่วน โดยกลุ่มเป้าหมายคือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หน่วยกู้ชีพกู้ภัย ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และผู้ดูแลผู้ป่วย โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสระ
นำเตียงให้กับผู้ป่วยติดเตียงพื้นที่บ้านสระ ( 17/ก.พ./2564 )
    เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย องค์การบริหารส่วนตำบลสระ ได้นำเตียงให้กับผู้ป่วยติดเตียงพื้นที่บ้านสระ เพื่อความสะดวกในการทำหัตการและลดการเป็นแผลกดทับ โดยได้รับเตียงจากพื้นที่บ้านบ่อเบี้ย โดยมี Caregiver เป็นผู้แนะนำการใช้เตียงและอุปกรณ์ต่างๆให้กับญาติของผู้ป่วย
กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/15 -> [จำนวน 150 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>