[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนตำบลสระ : อบต.สระ :ยินดีต้อนรับ...
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก

► วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

► รายงานผลการปฏิบัติงาน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานการประชุมสภา

อำนาจหน้าที่ของ อบต.

การมอบอำนาจของ นายก 

มาตรฐานการให้บริการ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการบริหารงานบุคคล

การบริหารและพัฒนาบุคคล

► การจัดการความรู้ KM

การป้องกันการทุจริต

งานตรวจสอบภายใน

E-Service

Download

แหล่งท่องเที่ยวภายในตำบล

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

การประเมินความพึงพอใจ

ติดต่อเรา

รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์
รับแจ้งการทุจริต
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลสระ
การศึกษาดูงาน ณ อบต.สระ
อาเซียน
ประกาศเผยแพร่ราคากลางตามแนวป.ป.ช.

Social network
 Facebook อบต.สระ

 Line อบต.สระ
สายด่วนผู้บริหาร อบต.สระ
นายก อบต. = 0931398224

(นายสังคม  สืบแสน)

รองนายก อบต. = 0857110677

(นายเนติพงษ์ ฟ้าแลบ)

รองนายก อบต. = 0916662240

(นายเรไร  ไชยลังกา)

เลขาฯ นายก อบต. = 0861803736

(นางมัลลิกา   สืบแสน)

ปลัด อบต. = 0931385560

(จ่าสิบเอกธงชัย  มูลศรี)

สติถิผู้เข้าชมเว็บไวต์


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
ติตตามการดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลสระ ( 10/มิ.ย./2563 )
    เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพะเยา นิเทศติดตามการดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลสระ ประจำปี 2563 โดยคณะกรรมการศูนย์ร่วมต้อนรับและนำเสนอ สอบถามประเด็นปัญหาเพื่อนำไปพัฒนางานต่อไป
โครงการประชาคม ( 10/มิ.ย./2563 )
    วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 อบต.สระ ร่วมกับ คณะกรรมการบริหารงานตำบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.) จัดเวทีประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการเสนอแผนพัฒนาหมู่บ้าน ณ หมู่ 1 บ้านท่าฟ้าเหนือ และส่วนราชการต่างๆได้แจ้งข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบด้วย
โครงการประชาคม ( 10/มิ.ย./2563 )
    วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 อบต.สระ ร่วมกับ คณะกรรมการบริหารงานตำบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.) จัดเวทีประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการเสนอแผนพัฒนาหมู่บ้าน ณ หมู่ 7 บ้านท่าฟ้าใหม่ และส่วนราชการต่างๆได้แจ้งข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบด้วย
โครงการประชาคม ( 10/มิ.ย./2563 )
    วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 อบต.สระ ร่วมกับ คณะกรรมการบริหารงานตำบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.) จัดเวทีประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการเสนอแผนพัฒนาหมู่บ้าน ณ หมู่ 5 บ้านทุ่งหนอง และส่วนราชการต่างๆได้แจ้งข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบด้วย
โครงการประชาคม ( 10/มิ.ย./2563 )
    วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 อบต.สระ ร่วมกับ คณะกรรมการบริหารงานตำบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.) จัดเวทีประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการเสนอแผนพัฒนาหมู่บ้าน ณ หมู่ 6 บ้านท่าฟ้าหล่าย และส่วนราชการต่างๆได้แจ้งข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบด้วย
โครงการประชาคม ( 10/มิ.ย./2563 )
    วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 อบต.สระ ร่วมกับ คณะกรรมการบริหารงานตำบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.) จัดเวทีประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการเสนอแผนพัฒนาหมู่บ้าน ณ หมู่ 3 บ้านสระเหนือ และส่วนราชการต่างๆได้แจ้งข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบด้วย
โครงการประชาคม ( 10/มิ.ย./2563 )
    วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 อบต.สระ ร่วมกับ คณะกรรมการบริหารงานตำบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.) จัดเวทีประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการเสนอแผนพัฒนาหมู่บ้าน ณ หมู่ 4 บ้านสระใต้
โครงการถนนคนเดินตลาดประชารัฐ ( 10/มิ.ย./2563 )
    วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 อบต.สระจัดทำโครงการถนนคนเดินตลาดประชารัฐ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน
14 กุมภา ท่าฟ้า ลอง RUN ( 10/มิ.ย./2563 )
    วันที่ 14 ก.พ. เวลา 07.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลสระจัดกิจกรรม 14 กุมภา ท่าฟ้า ลอง RUN โดยวิ่งจากร้านสุนันท์วัสดุก่อสร้าง ไป ร.ร.บ้านท่าฟ้าเหนือ ระยะทาง 2 กม.
โครงการจัดงานวันมาฆบูชา ( 10/มิ.ย./2563 )
    วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 อบต.สระร่วมกับ สภาวัฒนธรรมตำบลสระ ประชาชนบ้านทุ่งหนอง ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการจัดงานวันมาฆบูชา ประจำปี 2563 ณ วัดบ้านทุ่งหนอง
กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/15 -> [จำนวน 150 อัลบัม]
<< 10 11 12 13 14 15 >>