[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนตำบลสระ : อบต.สระ :ยินดีต้อนรับ...
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก

► วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

► รายงานผลการปฏิบัติงาน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานการประชุมสภา

อำนาจหน้าที่ของ อบต.

การมอบอำนาจของ นายก 

มาตรฐานการให้บริการ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการบริหารงานบุคคล

การบริหารและพัฒนาบุคคล

► การจัดการความรู้ KM

การป้องกันการทุจริต

งานตรวจสอบภายใน

E-Service

Download

แหล่งท่องเที่ยวภายในตำบล

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

การประเมินความพึงพอใจ

ติดต่อเรา

รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์
รับแจ้งการทุจริต
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลสระ
การศึกษาดูงาน ณ อบต.สระ
อาเซียน
ประกาศเผยแพร่ราคากลางตามแนวป.ป.ช.

Social network
 Facebook อบต.สระ

 Line อบต.สระ
สายด่วนผู้บริหาร อบต.สระ
นายก อบต. = 0931398224

(นายสังคม  สืบแสน)

รองนายก อบต. = 0857110677

(นายเนติพงษ์ ฟ้าแลบ)

รองนายก อบต. = 0916662240

(นายเรไร  ไชยลังกา)

เลขาฯ นายก อบต. = 0861803736

(นางมัลลิกา   สืบแสน)

ปลัด อบต. = 0931385560

(จ่าสิบเอกธงชัย  มูลศรี)

สติถิผู้เข้าชมเว็บไวต์


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
>> ออกเยี่ยมบ้านเด็กและคนพิการ ( 16/ก.ค./2564 )

     เมื่อวันพูธที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.30 น. กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลสระ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา ได้ออกเยี่ยมบ้านเด็กและผู้พิการที่ประสบปัญหาทางสังคม ประจำปีงบประมาณ 2564 ในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 4 ราย คือ
1. นายสมบูรณ์ สีชมพู (ผู้พิการ) บ้านเลขที่ 94 ม. 3 ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
2. น.ส.อรุณ บ้านสระ บ้านเลขที่ 69 ม.8 ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
3. นางรัดดา ฟ้าแลบ บ้านเลขที่ 69 ม.4 ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
4. น.ส.วราภรณ์ มั่งมูล บ้านเลขที่ 160 ม.8 ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
  
โดย admin (VIEW : 8)
โดย admin (VIEW : 12)
โดย admin (VIEW : 11)
โดย admin (VIEW : 12)
โดย admin (VIEW : 9)
โดย admin (VIEW : 7)
โดย admin (VIEW : 9)
โดย admin (VIEW : 7)
โดย admin (VIEW : 6)
โดย admin (VIEW : 9)
โดย admin (VIEW : 7)
โดย admin (VIEW : 9)
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1 [จำนวน 12 รูปภาพ]
<< 1 >>