[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนตำบลสระ : อบต.สระ :ยินดีต้อนรับ...
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก

► วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

► รายงานผลการปฏิบัติงาน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานการประชุมสภา

อำนาจหน้าที่ของ อบต.

การมอบอำนาจของ นายก 

มาตรฐานการให้บริการ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการบริหารงานบุคคล

การบริหารและพัฒนาบุคคล

► การจัดการความรู้ KM

การป้องกันการทุจริต

งานตรวจสอบภายใน

E-Service

Download

แหล่งท่องเที่ยวภายในตำบล

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

การประเมินความพึงพอใจ

ติดต่อเรา

รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์
รับแจ้งการทุจริต
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลสระ
การศึกษาดูงาน ณ อบต.สระ
อาเซียน
ประกาศเผยแพร่ราคากลางตามแนวป.ป.ช.

Social network
 Facebook อบต.สระ

 Line อบต.สระ
สายด่วนผู้บริหาร อบต.สระ
นายก อบต. = 0931398224

(นายสังคม  สืบแสน)

รองนายก อบต. = 0857110677

(นายเนติพงษ์ ฟ้าแลบ)

รองนายก อบต. = 0916662240

(นายเรไร  ไชยลังกา)

เลขาฯ นายก อบต. = 0861803736

(นางมัลลิกา   สืบแสน)

ปลัด อบต. = 0931385560

(จ่าสิบเอกธงชัย  มูลศรี)

สติถิผู้เข้าชมเว็บไวต์


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
>> รณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ประจำปี 2564 ( 14/พ.ค./2564 )

     องค์การบริหารส่วนตำบลสระ ได้รณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ประจำปี 2564 โดยเริ่มดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม ได้ดำเนินการครบ 13 หมู่บ้าน ขอขอบคุณสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ , อาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชนทุกท่าน ทีให้ความร่วมมือในการดำเนินการจนเสร็จสิ้น หากสัตว์เลี้ยงของท่านไดที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ขอให้ประสานกับอาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้านของท่าน เพื่อที่จะได้นำวัคซีนไปฉีดให้ต่อไป
  
โดย admin (VIEW : 15)
โดย admin (VIEW : 13)
โดย admin (VIEW : 15)
โดย admin (VIEW : 15)
โดย admin (VIEW : 14)
โดย admin (VIEW : 12)
โดย admin (VIEW : 16)
โดย admin (VIEW : 15)
โดย admin (VIEW : 15)
โดย admin (VIEW : 14)
โดย admin (VIEW : 14)
โดย admin (VIEW : 15)
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1 [จำนวน 12 รูปภาพ]
<< 1 >>