[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนตำบลสระ : อบต.สระ :ยินดีต้อนรับ...
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก

► วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

► รายงานผลการปฏิบัติงาน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานการประชุมสภา

อำนาจหน้าที่ของ อบต.

การมอบอำนาจของ นายก 

มาตรฐานการให้บริการ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการบริหารงานบุคคล

การบริหารและพัฒนาบุคคล

► การจัดการความรู้ KM

การป้องกันการทุจริต

งานตรวจสอบภายใน

E-Service

Download

แหล่งท่องเที่ยวภายในตำบล

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

การประเมินความพึงพอใจ

ติดต่อเรา

รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์
รับแจ้งการทุจริต
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลสระ
การศึกษาดูงาน ณ อบต.สระ
อาเซียน
ประกาศเผยแพร่ราคากลางตามแนวป.ป.ช.

Social network
 Facebook อบต.สระ

 Line อบต.สระ
สายด่วนผู้บริหาร อบต.สระ
นายก อบต. = 0931398224

(นายสังคม  สืบแสน)

รองนายก อบต. = 0857110677

(นายเนติพงษ์ ฟ้าแลบ)

รองนายก อบต. = 0916662240

(นายเรไร  ไชยลังกา)

เลขาฯ นายก อบต. = 0861803736

(นางมัลลิกา   สืบแสน)

ปลัด อบต. = 0931385560

(จ่าสิบเอกธงชัย  มูลศรี)

สติถิผู้เข้าชมเว็บไวต์


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
>> จัดประชุมเพื่อฟื้นฟูองค์ความรู้ในการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ( 23/เม.ย./2564 )

     วันที่ 21 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสระ จัดประชุมเพื่อฟื้นฟูองค์ความรู้ในการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์และจัดทำแผนการรณรงค์ให้วัคซีนพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้กับอาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน เพื่อเตรียมความพร้อมในการรณรงค์ให้วัคซีนพิษสุนัขบ้าในสัตว์ โดยมีคุณธีรชัย ชัยธรรม ปศุสัตว์อำเภอเชียงม่วน เป็นวิทยากร
  
โดย admin (VIEW : 19)
โดย admin (VIEW : 26)
โดย admin (VIEW : 19)
โดย admin (VIEW : 26)
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1 [จำนวน 4 รูปภาพ]
<< 1 >>