[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนตำบลสระ : อบต.สระ : ยินดีต้อนรับ
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก

► วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

► รายงานผลการปฏิบัติงาน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานการประชุมสภา

อำนาจหน้าที่ของ อบต.

การมอบอำนาจของ นายก 

คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ

คู่มือ/มารตฐานการปฏิบัติงาน

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการบริหารงานบุคคล

การบริหารและพัฒนาบุคคล

► การจัดการความรู้ KM

การป้องกันการทุจริต

งานตรวจสอบภายใน

E-Service

Download

แหล่งท่องเที่ยวภายในตำบล

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

การประเมินความพึงพอใจ

ติดต่อเรา

รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์
รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลสระ
การศึกษาดูงาน ณ อบต.สระ
อาเซียน
ประกาศเผยแพร่ราคากลางตามแนวป.ป.ช.

Social network
 Facebook อบต.สระ

 Line อบต.สระ
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น

หรือแสดงความคิดเห็น Click ที่นี่

สติถิผู้เข้าชมเว็บไวต์


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
การจัดทำแผนท้องถิ่น ( 26/เม.ย./2565 )
    ประชาชนประชุมปรึกษาหารือภายในหมู่บ้าน จากแผนพัฒนาหมู่บ้าน ร่วมกับ สมาชิกสภา อบต. ของแต่ละหมู่บ้าน เพื่อสรุปการจัดทำข้อมูลโครงการพัฒนา ระบุรายละเอียดโครงการพัฒนาจัดส่งให้องค์การบริหารส่วนตำบลสระ ภายในวันที่ 18 มีนาคม 2565 รายละเอียด คลิกที่นี่

ประชุมพนักงาน ( 8/เม.ย./2565 )
    เมื่อวันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระ ได้ประชุมพนักงานข้าราชการ ครั้งที่ 3/2565 เพื่อสร้างความเข้าใจและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้มีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื้อสัตย์สุจริต ในเรื่องการปฏิบัติงานราชการของพนักงานจ้าง ลูกจ้างประจำ และพนักงานส่วนท้องถิ่น การปฏิบัติตามระเบียบวินัยของพนักงาน อบต.สระ การป้องกันและการทุจริตประพฤติมิชอบในราชการ แสดงนโยบายว่าผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคนจะต้องไม่มีการรับของขวัญ (No Gift Policy) การติดตามการปฏิบัติงานราชการที่ผ่านมา และปัญหา แนวทางแก้ไขเสนอแนะในการปฏิบัติราชการของ อบต.สระ
ตรวจงานจ้างก่อสร้าง ถนน คสล. ( 9/มี.ค./2565 )
    วันที่ 9 มีนาคม 2565 นายสังคม สืบแสน นายก อบต.สระ นายเรไร ไชยลังกา รองนายก อบต.สระ นางมัลลิกา สืบแสน เลขานุการนายก อบต.สระ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ออกตรวจถนน คสล. สายทุ่งหนอง- ฟ้าสีทอง ระยะทาง 1,200 เมตร
เยี่ยมบ้านคนพิการ ( 9/มี.ค./2565 )
    เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2565 นายสังคม  สืบแสน นายก อบต.สระ มอบหมายให้ นางมัลลิกา สืบแสน เลขาฯ นายก อบต.สระ และนางสาวศรัญญ๋า ศรีวิราช ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ร่วมมอบสิ่งของให้คนพิการ กับ นายจำรัส เลาสัตย์  เลขาฯ นายก อบจ.พะเยา  พร้อมด้วย นายนิพนธ์  พอใจ ผู้ใหญ่บ้าน ม.8 และ ส.อบต. ม.5 ส.อบต.ม.8 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบจ.พะเยา มอบห้องน้ำให้กับคนพิการ คือ นายวัน บุญเลิศ ม.8 นายตาล  มั่งมูล ม.5 และมอบรถเข็นให้ นางคำ ม.5 โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนฟื้นฟูจังหวัดพะเยา
ตรวจอาคารระบายน้ำล้นห้วยน้ำจ๋านและห้วยหินฝน ( 1/มี.ค./2565 )
    วันที่ 1 มีนาคม 2565 นายสังคม สืบแสน นายก อบต.สระ นายเรไร ไชยลังกา รองนายก อบต.สระ พร้อมด้วย นายนพพร ศรียา ประธาน สภา อบต.สระ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ออกตรวจอาคารระบายน้ำล้นห้วยน้ำจ๋านและห้วยหินฝน
ประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจและหามาตรการเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และการกักตัวผู้ที่มีภาวะเสี่ยงที่จะติดเชื้อในชุมชน ( 1/มี.ค./2565 )
    วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสระร่วมกับผู้นำชุมชน 6 หมู่บ้านโซนพื้นที่บ้านสระ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และตำบลสระ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าฟ้าใต้ จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจและหามาตรการเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และการกักตัวผู้ที่มีภาวะเสี่ยงที่จะติดเชื้อในชุมชน
ร่วมกิจกรรมลูกเสือ ( 1/มี.ค./2565 )
    วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนบ้านสระได้ จัดกิจกรรมลูกเสือโดยขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ รวมถึงอาคารนิทรรศการบรรพชีวินแหล่งเหมืองเชียงม่วน
ร่วมกิจกรรมโครงการวิทยาศาสตร์สัญจร ( 1/มี.ค./2565 )
    วันที่ 21 ก.พ.2565 นายสังคม สืบแสน นายก อบต.สระ มอบหมายให้นายเรไร ไชยลังกา รองนายก อบต.สระ และนางมัลลิกา สืบแสน เลขานุการนายก อบต.สระ ร่วมกิจกรรมโครงการวิทยาศาสตร์สัญจร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ณ โรงเรียนบ้านทุ่งหนอง
กิจกรรมสรงน้ำพระธาตุสระคำหลวง เนื่องในวันมาฆบูชา ( 17/ก.พ./2565 )
    วันที่ 16 ก.พ.2565 นายก อบต.สระ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ อบต.สระ ร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระธาตุสระคำหลวง เนื่องในวันมาฆบูชา
ประชุมสภา อบต.สระ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ( 17/ก.พ./2565 )
    วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 นายนพพร  ศรียา  ประธานสภา อบต.สระ เป็นประธานการประชุมสภา อบต.สระ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 โดยพัฒนาการอำเภอเชียงม่วน ได้ให้ความรู้เรื่องการจัดทำแผนและบูรณาการเชื่อมโยงแผนพัฒนาพื้นที่ ในการนี้ นายสังคม  สืบแสน นายก อบต.สระ ได้ประกาศนโยบายให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ กำนันตำบลสระ ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อสร้างความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สร้างค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่ และพึงปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมสุจริตของ อบต.สระ สืบต่อไป
กำลังแสดงหน้าที่ 1/18 -> [จำนวน 173 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>